Asia Forestry Image Header

โรงกลั่นน้ำมันกฤษณา

โรงงานผลิตน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ถือเป็นโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน และมีการจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 SOCOTEC Registrars ในด้านมาตรฐานการผลิต และประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในด้านการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงกลั่นน้ำมันกฤษณาของทรีด้อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตราด บริเวณใกล้เคียงกับแปลงปลูกกฤษณา ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมคุณภาพไม้กฤษณา อีกทั้งลดต้นทุนด้านการขนส่ง ทำให้ไม้ที่ถูกส่งเข้าโรงกลั่น เป็นไม้ใหม่เสมอ คุณภาพน้ำมันกฤษณาที่ได้มาจึงเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพดีที่สุด

ทรีด้อมยึดหลักการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน ที่ไม่เพียงแต่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น แต่ยังต้องบริหารจัดการทั้งทรัพยากรมนุษย์รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของทรีด้อมความคู่กันไปด้วย อันจะเห็นได้จากการจัดการทรัพยากรให้โรงงานแบบครบวงจร

เศษไม้ขาวที่เหลือจากการคัดเลือกก่อนเข้ากระบวนการผลิต
เป็นที่ทราบกันดีว่าการกลั่นน้ำมันกฤษณานั้นจะเป็นการนำเฉพาะเนื้อไม้สีดำเข้าสู่กระบวนการกลั่น จึงจะเหลือเศษไม้เนื้อขาวที่ถูกแยกออกจากเนื้อไม้ดำ ในอดีตไม้ขาวเหล่านี้จะถูกนำไปทำลายด้วยวิธีธรรมชาติ โดยใช้วิธีฝังกลบ ให้ย่อยสลายด้วยตัวเองและยังเป็นปุ๋ยบำรุงดินอีกทางหนึ่งด้วย แต่ในปัจจุบันทรีด้อมค้นพบวิธีการใช้เศษไม้ขาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำมากลั่นเป็นน้ำมันกฤษณาจากไม้ขาวหรือที่เรียกว่าโบย่า (Boya Oil) อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ใช้น้ำมันกฤษณาในราคาที่จับต้องได้

กากไม้จากการกลั่นน้ำมันกฤษณา
โดยปกติหลังการกลั่นน้ำมันกฤษณาจะมีกากไม้ดำที่เหลือจากกระบวนการกลั่น ซึ่งเมื่อนำไปกลั่นอีกครั้งด้วยกระบวนการพิเศษ จะได้น้ำมันกฤษณาอีก 1 ชนิด ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในชื่อน้ำมันสตีม (Steam Oil) ลักษณะเฉพาะของน้ำมันสตีมคือจะมีกลิ่นควัน (Smoky aroma) ที่หอมเป็นพิเศษและเป็นทางเลือกสำหรับการผสมเป็นน้ำหอมได้เช่นกัน และเมื่อนำกากไม้มาตากแห้งจะสามารถนำไปผลิตเป็นกำยานและธูปหอมกฤษณา เป็นที่นิยมในธุรกิจสปา เพื่อการผ่อนคลาย และเป็นการจุดเพื่อบูชาเทพเจ้า

น้ำจากกระบวนการกลั่น (น้ำสปา)
น้ำที่เกิดจากกระบวนการกลั่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “น้ำสปา” นั้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างแพร่หลาย โดยทรีด้อมใช้น้ำสปานี้เป็นสารตั้งต้นในการทำสารกระตุ้นสำหรับต้นกฤษณา อีกทั้งยังสามารถใช้ในธุรกิจเครื่องสำอางค์ และธุรกิจน้ำหอม โดยน้ำสปานี้จะยังคงมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำมันกฤษณา ธุรกิจเครื่องหอมต่างๆ จึงนิยมใช้ผสมเพื่อให้ได้กลิ่นกฤษณาในราคาที่ย่อมเยาว์

การบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน
ทรีด้อมใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อชุมชน โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ทางน้ำสาธารณะ ภายในโรงงานมีการแบ่งพื้นที่บ่อน้ำขนาดใหญ่ที่มีระบบบำบัด สำหรับเป็นระบบนน้ำหมุนเวียนสำหรับใช้ภายในโรงงาน ในส่วนของการซักล้าง รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น